Den nationella kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj […]

Regional konferens i Malmö: Hur tar vi nästa steg i ...


För fortsatt arbete kring jämlik hälsa, har projektet beviljats medel från Vinnova. Vinnova har identifierat jämlik hälsa som en viktig komponent inom samhällsutmaningen Framtidens hälsa och sjukvård. Genom sin satsning på Utmaningsdriven Innovation arbetar de mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Det […]

Finansiering från Vinnova


Seminarieserien Crossing Borders är tillbaka med tre nya gränsöverskridande möten. Denna gång är tematiken Förändringsarbete i praktiken – hur går vi från ord till handling?  Crossing Borders är en mötesplats där gränserna mellan olika sektorer och kompetenser suddas ut. Seminarierna är öppna för alla som arbetar med eller är intresserade av folkhälsa, att möta […]

Crossing borders – höstens seminarier med fokus på jämlik hälsaAgendan har nu översatts, och finns även tillgänglig i en engelskspråkig version. [English PDF] [Online]

Engelsk version av agendan


IMG_0241
Under Skåne Innovation day genomfördes en session kring tre perspektiv på hållbar tillväxt, där Anna Balkfors (tf verksamhetsledare Institutet för hållbar stadsutveckling) lyfte fram agendan Jämlik hälsa. 

Skåne Innovation day


Den 28 maj deltog Anna Holmberg på den nationella konferensen ”Social hållbarhet – för alla?” i Malmö, arrangerad av SKL. Anna presenterade agendan Jämlik hälsa på ett dialogseminarie (där även Anna Balkfors också deltog och pratade om social innovation, finansiering och intraprenörskap m.m.). Anna deltog även i ett panelsamtal kring […]

Social hållbarhet – för alla?Projektet är nu formellt slutrapporterat till VINNOVA, och från och med idag finns agendan tillgänglig. Dela kan man komma åt den för nedladdning via denna sida, eller så kan man bläddra igenom den via [ISSUU]

Agendan publicerad


På den här web-platsen kommer vi att presentera innovationsagendan Jämlik hälsa (preliminärt kommer den att publiceras i slutet månadsskiftet mars/april-2015) Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges Internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar […]

Välkommen till Jämlik hälsa!